Giải pháp tổng đài chăm sóc hỗ trợ khách hàng (MyCC/IPCC)

  • Là giải pháp giúp cho doanh nghiệp tạo lập được
    trung tâm thông tin, tăng cường năng lực liên lạc với khách hàng trong việc giải đáp khiếu nại, CSKH và kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ
  • Giải pháp Contact Center “made in Vietnam” đầu tiên được Viettel phát triển