MẠNG RIÊNG ẢO (Metro WAN, Office WAN, 3G/4G VPN)

dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo với mục đích truyền dữ liệu dành cho doanh nghiệp, tổ chức có nhiều chi  nhánh, trụ sở trên toàn quốc trên hạ tầng mạng IP của Viettel dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao  thức MPLS.

Dịch vụ Mạng riêng ảo :

  • MPLS LAYER 2
  • MPLS LAYER 3
  • 3G/4G VPN.

Lợi ích:

Tiết kiệm chi phí; linh hoạt trong việc  mở rộng mô hình, tăng thêm điểm kết  nối, tăng tốc độ; Tính bảo mật cao.