Dịch vụ tổng đài di động

giải pháp tổng đài xây dựng trên nền tảng mạng di động, giúp  doanh nghiệp dễ dàng sở hữu một tổng đài riêng không cần  phải đầu tư, lắp đặt.

Tính năng:

  • Đầy đủ các tính năng cơ bản (nghe, gọi, hold, mute, chuyển cuộc gọi).
  • Gọi nội bộ miễn phí chỉ cần bấm 1599 + số ngắn.
  • Thoại hội nghị: Tạo cuộc điện đàm từ xa để nhiều thành viên cùng tham gia một lúc.
  • Lời chào tổng đài: Doanh nghiệp chủ động đăng tải lời chào, nhạc chờ.
  • Chia nhánh tổng đài: Doanh nghiệp chủ động cấu hình phân nhánh.
  • Định tuyến cuộc gọi: Thiết lập lịch tiếp nhận cuộc gọi, chuyển cuộc gọi theo khung giờ.
  • Quản lý chi phí, ghi âm cuộc gọi, quản lý điều hành doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp

Đối với  cá nhân trong doanh nghiệp