Dịch vụ Internet

Là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao dựa  trên công nghệ cáp quang, chất lượng cao, ổn định ít  suy hao…

Dịch vụ mạng riêng ảo

 dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo với mục đích truyền dữ liệu dành cho doanh nghiệp, tổ chức có nhiều chi  nhánh, trụ sở trên toàn quốc …

Dịch vụ kênh thuê riêng

dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật để kết nối giữa các điểm trong hệ thống mạng nội  bộ của khách hàng…

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

Dịch vụ cho thuê máy chủ là dịch vụ cho thuê thiết bị, bao gồm: Phần cứng máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa, firewall, thiết bị an ninh mạng, thiết bị lưu trữ, …

Trung kế SIP – Dịch vụ thoại trên nền Voip

dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP 2.0 (Session Initiation Protocol), cho phép sử dụng trên  hạ tầng truyền dẫn FTTH, OfficeWan…

Dịch vụ truyền hình hội nghị

Là dịch vụ truyền tải âm thanh, hình ảnh, chia sẽ dữ liệu, nội dung giữa 2 hay nhiều địa điểm từ xa qua đường truyền mạng, các điểm cùng đồng thời liên lạc 2 chiều.

Dịch vụ tổng đài di động

giải pháp tổng đài xây dựng trên nền tảng mạng di động, giúp  doanh nghiệp dễ dàng sở hữu một tổng đài riêng không cần  phải đầu tư, lắp đặt